Posts Tagged “บุคคลากรทางการเเพทย์”

รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ภญ.อภิญญา วิจิตรเมฆทอง รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จาก บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ในโครงการ “ปันให้กัน” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ดร.วัลลภ สุวรรณดี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รพ.จุฬาฯ และทีมอาสาสมัครที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

Go Top