Posts Tagged “บึงกาฬ”

สมาชิกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ออกหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

สมาชิกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ออกหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

สมาชิกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ออกหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านวังยาว ต.วังชมพู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมกับ รพ.บึงกาฬ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ที่ ต.เซกา อ.เซกา

กิ่งกาชาด อ.บึงกาฬ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

กิ่งกาชาด อ.บึงกาฬ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

กิ่งกาชาด อ.บึงกาฬ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบจักรยาน

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบจักรยาน

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบจักรยานในโครงการปั่นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อเด็กนักเรียนยากจน ที่ ร.ร.บ้านนาเจริญ

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบเงิน

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบเงิน

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบเงินทดแทนให้ผู้ประกันตนที่พักรักษาตัว ที่ รพ. บึงกาฬ

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ติดตามอาการช้างป่า

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ติดตามอาการช้างป่า

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมเดินทางไปที่หน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าชะแนน เพื่อติดตามอาการช้างป่า

Go Top