Posts Tagged “บึงกาฬ”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  เยี่ยมผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เยี่ยมผู้สูงอายุ

ผวจ.บึงกาฬ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นำสมาชิกเหล่ากาชาด เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยเปราะบางที่ประสบภัยหนาว พร้อมมอบเครื่องกันหนาว เครื่องอุป โภคบริโภค

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมเดินแบบผ้าไทยพื้นเมือง

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมเดินแบบผ้าไทยพื้นเมือง

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมเดินแบบผ้าไทยพื้นเมืองที่ผลิตจากภูมิปัญญาในชุมชนท้องถิ่น เนื่องในวันสถาปนา 9 ปี บึงกาฬ บริเวณริมโขง ถนนข้าวเม่า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

การออกร้านนาคากาชาด

การออกร้านนาคากาชาด

ชวนเที่ยว “งานวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี และงานของดี จ.บึงกาฬ ประจำปี 2563 และการออกร้านนาคากาชาด 1-5 สิงหาคม 2563

เหล่ากาชาด  ออกหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เหล่ากาชาด ออกหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ออกหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโช่พิสัย จ.บึงกาฬ

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดโครงการรวมพลังสร้างสรรค์ วันสตรีสากล

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดโครงการรวมพลังสร้างสรรค์ วันสตรีสากล

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดโครงการรวมพลังสร้างสรรค์ วันสตรีสากล จ.บึงกาฬ เนื่องในวันสตรีสากล 2563

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัย

สมาชิกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ออกหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

สมาชิกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ออกหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

สมาชิกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ออกหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านวังยาว ต.วังชมพู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ร่วมกับ รพ.บึงกาฬ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ที่ ต.เซกา อ.เซกา

Go Top