Posts Tagged “บริษัท เอสโซ่”

บริษัท เอสโซ่ มอบเงิน ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

บริษัท เอสโซ่ มอบเงิน ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจากการจัดกิจกรรม งานวิ่งการกุศล “ESSO RUN : 125 ปี แห่งความผูกพันกับพลังที่ขับเคลื่อนสังคมไทย” ให้แก่ รพ.สมเด็จฯ เพื่อสบทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์

Go Top