Posts Tagged “บริจาคโลหิต”

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

รพ.หัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

ศิลปินนาดาว เชิญชวนร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต

ศิลปินนาดาว เชิญชวนร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต

ศิลปินนาดาว เชิญชวนร่วมทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี นาดาว บางกอก

ชวนผู้บริจาคโลหิตเพิ่มจำนวนครั้งในการบริจาค

ชวนผู้บริจาคโลหิตเพิ่มจำนวนครั้งในการบริจาค

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมรณรงค์แคมเปญ Dare To Give พิชิตโลหิต 1 ล้านซีซี ชวนผู้บริจาคโลหิตเพิ่มจำนวนครั้งในการบริจาค พร้อมรับหน้ากากผ้า Blood Hero จากสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ทำงานเพื่อสังคม

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ทำงานเพื่อสังคม

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ทำงานเพื่อสังคมด้วยการร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิต

เดอะแพลทินัม กรุ๊ป ร่วมกับ สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิตโครงการ เดอะ แพลทินัม Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

ศิลปินจากค่ายนาดาว บางกอก ร่วมบริจาคโลหิตพร้อมบริจาคเงินให้แก่สภากาชาดไทย

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ที่อาคารกิจการนักศึกษา มรภ.นครปฐม

กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดโครงการ “ปันโลหิตให้น้อง”

ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดโครงการ “ปันโลหิตให้น้อง”

ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดโครงการ “ปันโลหิตให้น้อง” ชวนแบ่งปันความสุขด้วยการบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือดพร้อมบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียนและนมกล่องตลอดเดือนกันยายน

ผลิตหน้ากาก Blood Hero เพื่อมอบให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิต

ผลิตหน้ากาก Blood Hero เพื่อมอบให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิต

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการผลิตหน้ากาก Blood Hero เพื่อมอบให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิต

Go Top