Posts Tagged “บริจาคโลหิต”

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย

ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย

โครงการ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่ 1 ได้ ด้วยการบริจาคโลหิต”

โครงการ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่ 1 ได้ ด้วยการบริจาคโลหิต”

ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตในโครงการ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่ 1 ได้ ด้วยการบริจาคโลหิต” เพื่อให้มีโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 20-26 ก.ย.64

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

“ Blood Challenge Campaign For Blood Donation”

“ Blood Challenge Campaign For Blood Donation”

“ Blood Challenge Campaign For Blood Donation”

บมจ. บัตรกรุงไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่”

บมจ. บัตรกรุงไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่”

บมจ. บัตรกรุงไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่” ณ อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33

ขอเชิญคนไทยสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ

ขอเชิญคนไทยสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ

ขอเชิญคนไทยสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ

กิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่”

กิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่”

บมจ. บัตรกรุงไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่” ณ อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33

กิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ รวมพลังครูไทยจังหวัดพัทลุง ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์”

กิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ รวมพลังครูไทยจังหวัดพัทลุง ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์”

จังหวัดพัทลุง จัดโครงการจิตอาสากิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ รวมพลังครูไทยจังหวัดพัทลุง ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์” ณ โรงพยาบาลพัทลุง

วอนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย

วอนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย

วอนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย

บทความเรื่อง วิกฤติหนัก เลือดหมดคลังทั่วประเทศ คนบันเทิง พร้อมใจชวนบริจาคโลหิต

บทความเรื่อง วิกฤติหนัก เลือดหมดคลังทั่วประเทศ คนบันเทิง พร้อมใจชวนบริจาคโลหิต

บทความเรื่อง วิกฤติหนัก เลือดหมดคลังทั่วประเทศ คนบันเทิงพร้อมใจชวนบริจาคโลหิต

Go Top