Posts Tagged “บริจาคโลหิต”

เขตหนองจอก เปิดรับบริจาคโลหิต

เขตหนองจอก เปิดรับบริจาคโลหิต

เขตหนองจอก เปิดรับบริจาคโลหิต วันที่ 18 ต.ค.62

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

นายกกิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ รับบริจาคโลหิต

นายกกิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ รับบริจาคโลหิต

นายกกิ่งกาชาด อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี บริจาคเงินจัดซื้อรถบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี บริจาคเงินจัดซื้อรถบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี บริจาคเงินจัดซื้อรถบริจาคโลหิตมอบให้ รพ.เจ้าพระยายมราช

กิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

กิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

เชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

สำนักงานตลาด กทม. เชิญประชาชนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในโครงการ“หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย”

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนร่วมบริจาคโลหิตและสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือด ในโครงการ “บอกบุญ ปันโลหิตให้น้อง”

กิจกรรม“CPD ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

กิจกรรม“CPD ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรม“CPD ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

กิจกรรมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

กิจกรรมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย

Go Top