Posts Tagged “บริจาคเงิน”

“พลังน้ำใจคนไทย เปลี่ยนพอยต์เป็นพลัง” บริจาคสมทบทุนให้กับรพ.จุฬาฯ

“พลังน้ำใจคนไทย เปลี่ยนพอยต์เป็นพลัง” บริจาคสมทบทุนให้กับรพ.จุฬาฯ

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จัดกิจกรรม “พลังน้ำใจคนไทย เปลี่ยนพอยต์เป็นพลัง” บริจาคสมทบทุนให้กับรพ.จุฬาฯ

บริจาคปรับปรุงห้องส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รพ.จุฬาฯ

บริจาคปรับปรุงห้องส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รพ.จุฬาฯ

ซอ จียอน และ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ร่วมกิจกรรม “คู่ไหน ใช่เลย” โดยเงินรางวัลจะนำไปบริจาคปรับปรุงห้องส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก รพ.จุฬาฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ บริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ บริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ บริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

“BETAGRO #recover19” สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

“BETAGRO #recover19” สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม และคณะ รับมอบเงินบริจาค จากเครือเบทาโกร ภายใต้โครงการ “BETAGRO #recover19” สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19

บริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.จุฬาฯ

บริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.จุฬาฯ

คณะนักศึกษา หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” บริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.จุฬาฯ

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.จุฬาฯ

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.จุฬาฯ

ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัครจุฬาฯ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.จุฬาฯ

คณะผู้บริหารและ พนักงาน กรุงไทย ร่วมบริจาคเงินให้ รพ.จุฬาฯ

คณะผู้บริหารและ พนักงาน กรุงไทย ร่วมบริจาคเงินให้ รพ.จุฬาฯ

บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย นำทีมคณะผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทร่วมบริจาคเงินให้ รพ.จุฬาฯ

ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

“ป๊อก-มาร์กี้” ร่วมบริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

“ป๊อก-มาร์กี้” ร่วมบริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

“ป๊อก-มาร์กี้” ร่วมบริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์จำเป็นสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

Go Top