Posts Tagged “บริจาคอวัยวะ”

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์รณรงค์การบริจาคอวัยวะ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life”

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “ผ่าตัดปลูกถ่ายไต ชีวิตใหม่ของผู้ป่วยไตวาย”

บทความเรื่อง รวมพลังคนไทย “JUST SAY YES” บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ ร.10*

บทความเรื่อง รวมพลังคนไทย “JUST SAY YES” บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ ร.10*

บทความเรื่อง รวมพลังคนไทย “JUST SAY YES” บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ ร.10*

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

แถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติฯ

แถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติฯ

อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ชวนประชาชนร่วมบริจาคอวัยวะ

ชวนประชาชนร่วมบริจาคอวัยวะ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ชวนประชาชนร่วมบริจาคอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้

เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้

สภากาชาดไทย จัด“เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้”

งานเสวนากาชาด 126 ปีแห่งการให้

งานเสวนากาชาด 126 ปีแห่งการให้

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานเสวนากาชาด 126 ปีแห่งการให้

Go Top