Posts Tagged “บริจาคพลาสมา”

สภากาชาดไทย รณรงค์ให้มีการใช้พลาสมาในการรักษาโควิด-19

สภากาชาดไทย รณรงค์ให้มีการใช้พลาสมาในการรักษาโควิด-19

สภากาชาดไทย รณรงค์ให้มีการใช้พลาสมาในการรักษาโควิด-19

สาวกลัทธิเกาหลีใต้ร่วมบริจาคพลาสมา

สาวกลัทธิเกาหลีใต้ร่วมบริจาคพลาสมา

สาวกลัทธิเกาหลีใต้ร่วมบริจาคพลาสมา ณ สภากาชาดเกาหลีใต้ เพื่อช่วยในการวิจัยรักษาโรคโควิด-19

บริจาคพลาสมาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

บริจาคพลาสมาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

แมทธิว ดีน ร่วมบริจาคพลาสมาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ

ร่วมบริจาคพลาสมาที่สภากาชาดไทย

ร่วมบริจาคพลาสมาที่สภากาชาดไทย

บ๊วย-เชษฐวุฒิ ชวนร่วมบริจาคโลหิตและผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมาที่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วย

เชิญชวนผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 บริจาคพลาสมา รักษาผู้ป่วย

เชิญชวนผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 บริจาคพลาสมา รักษาผู้ป่วย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เชิญชวนผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว มารับการตรวจกรองที่ศูนย์บริการโลหิตฯ เพื่อบริจาคพลาสมา ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย

Go Top