Posts Tagged “บริจาคดวงตา อวัยวะ”

บริจาคสมทบทุนเพื่อปลูกถ่ายดวงตา-อวัยวะ

บริจาคสมทบทุนเพื่อปลูกถ่ายดวงตา-อวัยวะ

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อปลูกถ่ายดวงตา-อวัยวะ รายได้มอบให้ศูนย์ดวงตา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

Go Top