Posts Tagged “บริการโลหิต”

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากประชาชน

บริจาคโลหิตเนื่องในวันวิสาขบูชา

บริจาคโลหิตเนื่องในวันวิสาขบูชา

ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดบริจาคโลหิตเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชมนิทรรศการ

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชมนิทรรศการ

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชมนิทรรศการ และร่วมบริจาคโลหิต สเต็มเซลล์ ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันกาชาดโลก ปี 2562

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชี้แจงกรณีแจกจ่ายถุงโลหิตให้แก่ รพ.

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชี้แจงกรณีแจกจ่ายถุงโลหิตให้แก่ รพ.

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชี้แจงกรณีแจกจ่ายถุงโลหิตให้แก่รพ.แห่งหนึ่งนำไปใช้แก่ผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

Go Top