Posts Tagged “บรรเทาทุกข์ฯ”

ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอ

ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอ

ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอพล เพื่อใช้ในภารกิจบรรเทาทุกข์ประชาชน

Go Top