Posts Tagged “น้ำท่วม”

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก สมาคมธรรมประทีป เพื่อใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เคทีซี ปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมผ่านสภากาชาดไทย

เคทีซี ปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมผ่านสภากาชาดไทย

บมจ. บัตรกรุงไทย สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี สามารถร่วมปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมผ่านสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จาก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จาก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

กิ่งกาชาด  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กิ่งกาชาด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กิ่งกาชาด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย

ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน จ.นครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

นายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

นายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.แปลงยาว

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

โรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารให้ประชาชน

โรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารให้ประชาชน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำรถประกอบอาหารลงพื้นที่ ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม

เหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

เหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

เหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายอำเภอ

Go Top