Posts Tagged “น้ำดื่ม”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบน้ำดื่ม สนับสนุน “ครัวพระราชทาน”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบน้ำดื่ม สนับสนุน “ครัวพระราชทาน”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบน้ำดื่มตราช้าง จาก ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวพระราชทาน”

รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา รับมอบแท็งก์น้ำดื่มจาก สนง.บรรเทาทุกข์ฯ

รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา รับมอบแท็งก์น้ำดื่มจาก สนง.บรรเทาทุกข์ฯ

รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา รับมอบแท็งก์น้ำดื่มจาก สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่

นายกกิ่งกาชาด  จ.ยโสธร รับมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.ยโสธร รับมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร รับมอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพายุโพดุล จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

Go Top