Posts Tagged “น่าน”

เหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อรณรงค์ให้ความช่วยเหลือชีวิตแด่เพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

นายกเหล่ากาชาด จ.น่าน มอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.น่าน มอบผ้าห่มกันหนาว

นายกเหล่ากาชาด จ.น่าน มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นแก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่สูงของจังหวัด

Go Top