Posts Tagged “นายกเหล่ากาชาด”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นอาสาสมัครในห้องปฏิบัติการจัดเตรียมวัคซีนโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นอาสาสมัครในห้องปฏิบัติการจัดเตรียมวัคซีนโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นอาสาสมัครในห้องปฏิบัติการจัดเตรียมวัคซีนโควิด-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ท่าเรือ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดพระนครศรีอยุธยาลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดพระนครศรีอยุธยาลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และนายกเหล่ากาชาดพระนครศรีอยุธยาลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 และเชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยใน ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม “วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม “วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ”

ผวจ.นครราชสีมา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม “วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ” ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ชี้แจงมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในกิจของพระสงฆ์

นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ชี้แจงมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในกิจของพระสงฆ์

นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมเข้านมัสการเจ้าคณะอำเภอเบตงและเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส เพื่อชี้แจงการขยายระยะเวลามาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในกิจของพระสงฆ์

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง

รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะร่วมลงพื้นที่ใน อ.ผักไห่ เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และคณะร่วมเปิด “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และคณะร่วมเปิด “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และคณะร่วมเปิด “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19”เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมคณะร่วมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมคณะร่วมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง

ผวจ.สตูล และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมคณะร่วมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

Go Top