Posts Tagged “นายกเหล่ากาชาด”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมคณะร่วมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมคณะร่วมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง

ผวจ.สตูล และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมคณะร่วมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

นายเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมรายการ “คุณนายจ่ายตลาด”

นายเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมรายการ “คุณนายจ่ายตลาด”

นายเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมรายการ “คุณนายจ่ายตลาด” ซึ่งออกอากาศทางช่องอมรินทร์ทีวี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำข้าวกล่องและขนมหวาน มอบให้บุคลากรทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำข้าวกล่องและขนมหวาน มอบให้บุคลากรทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำข้าวกล่องและขนมหวาน มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

รอง ผวจ.กาญจนบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ให้ สสจ. 76 จังหวัด

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับมอบยาเพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับมอบยาเพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย

ผวจ.ภูเก็ต และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับมอบยา จาก บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย

เหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

เหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโครงการกาชาดปันสุข ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบเครื่องแต่งกายให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบเครื่องแต่งกายให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบเครื่องแต่งกายให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ วัดใหญ่ชัยมงคล

นายกเหล่ากาชาด มอบอาหารและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด มอบอาหารและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมคณะ มอบอาหารและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัยใน อ.บางซ้าย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบบ้านให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสตูล

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบบ้านให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสตูล

ผวจ.สตูล และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบบ้านให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสตูล ในโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือนร้อน เร่งด่วนของประชาชนใน จ.สตูล

Go Top