Posts Tagged “นายกเหล่ากาชาด”

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมนำข้าราชการปลูกผักสวนครัว

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมนำข้าราชการปลูกผักสวนครัว

ผวจ.สระบุรี พร้อม นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมนำข้าราชการปลูกผักสวนครัว น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร บริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงาน “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงาน “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมงานแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.พระนครศรีอยุธยา

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชรา และผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชรา และผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านห่างไกล

มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากการออกสลากกาชาดการกุศล

มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากการออกสลากกาชาดการกุศล

ผวจ.ระยอง และนายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง พร้อมคณะ ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากการออกสลากกาชาดการกุศล งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2564

ยกเลิกการจัดงานประเพณี “นพพระ-เล่นเพลง” และงานกาชาด จ.กำแพงเพชร

ยกเลิกการจัดงานประเพณี “นพพระ-เล่นเพลง” และงานกาชาด จ.กำแพงเพชร

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร แจ้งว่า ผวจ.กำแพงเพชร ยกเลิกการจัดงานประเพณี “นพพระ-เล่นเพลง” และงานกาชาด จ.กำแพงเพชร คงเหลือเพียงการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและผู้มีจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี จัดโครงการวัดหนองเพียรช่วยชาวบ้าน “บ้านชัยมงคล” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง รับมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ผู้ได้ผลกระทบจากเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน

นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ผู้ได้ผลกระทบจากเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน

ผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด และคณะร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พระและคนในชุมชน

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พระและคนในชุมชน

ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พระและคนในชุมชน จากเหตุไฟไหม้กุฏิไม้สักทอง ณ วัดปทุมวัน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

Go Top