Posts Tagged “นายกเหล่ากาชาดจังหวัด”

นำจิตอาสาเก็บขยะ พายเรือเพื่อแม่กลอง ครั้งที่ 1

นำจิตอาสาเก็บขยะ พายเรือเพื่อแม่กลอง ครั้งที่ 1

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม นำจิตอาสาเก็บขยะ พายเรือเพื่อแม่กลอง ครั้งที่ 1

นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมผู้บาดเจ็บ

นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมผู้บาดเจ็บ

นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดนครราชสีมา

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมรำถวายมือในพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมทำบุญบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมทำบุญบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ให้การต้อนรับแขกที่มาร่วมทำบุญบ้าน จวนผู้ว่าหลังเดิมหลังจากซ่อมแซมใหม่

งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด จ.สระแก้ว

งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด จ.สระแก้ว

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563

โครงการ“ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20

โครงการ“ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20

นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20

งานเดินแบบการกุศล “ราตรีผ้าไทยรวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว”

งานเดินแบบการกุศล “ราตรีผ้าไทยรวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว”

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมเดินแบบการกุศล “ราตรีผ้าไทยรวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว”

ลงพื้นที่ออกสำรวจผู้ยากไร้

ลงพื้นที่ออกสำรวจผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ออกสำรวจผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง

งาน“อนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี”

งาน“อนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี”

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมแสดงนำสงครามยุทธหัตถี ในงาน “อนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี”

มอบถุงยังชีพพระราชทาน

มอบถุงยังชีพพระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Go Top