Posts Tagged “นายกเหล่ากาชาดจังหวัด”

งาน“ใต้ร่มบารมี นครราชสีมา”

งาน“ใต้ร่มบารมี นครราชสีมา”

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมเปิดงาน “ใต้ร่มบารมี นครราชสีมา”

กิจกรรม“ย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี”

กิจกรรม“ย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี”

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-12 ส.ค. 62

พิธีมอบบ้านโครงการ “กาชาดร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้”

พิธีมอบบ้านโครงการ “กาชาดร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้”

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมในพิธีมอบบ้านตามโครงการ “กาชาดร่วมใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้”

โครงการ“จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ”

โครงการ“จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ”

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมเป็นจิตอาสา ในโครงการ“จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ”

โครงการ“ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม”

โครงการ“ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม”

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง จัดโครงการ“ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” และโครงการ“แม่บ้านมหาดไทย ใส่ใจดูแลอาหารกลางวันเด็กนักเรียน”

งานแห่เทียนพรรษา จ.สุพรรณบุรี

งานแห่เทียนพรรษา จ.สุพรรณบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562

โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐฯ เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12

โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐฯ เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะ โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐฯ เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ต้อนรับกลุ่มแม่หญิงอาเซียน (สปป.ลาว)

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ต้อนรับกลุ่มแม่หญิงอาเซียน (สปป.ลาว)

นายกเหล่ากาชาด จังหวัดหนองคาย ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่มแม่หญิงอาเซียน นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ที่วัดพรหมบุรี

Go Top