Posts Tagged “นายกเหล่ากาชาดจังหวัด”

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

นายกเหล่ากาชาดฯ รับมอบนมกล่องยูเอชที

นายกเหล่ากาชาดฯ รับมอบนมกล่องยูเอชที

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา รับมอบนมกล่องยูเอชที จากกลุ่มเอกชนผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดฯ ดำเนินการขายทอดตลาดของรางวัล

นายกเหล่ากาชาดฯ ดำเนินการขายทอดตลาดของรางวัล

นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ดำเนินการขายทอดตลาดของรางวัลจากการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

โครงการ “เก๊าไม้ของเฮา”

โครงการ “เก๊าไม้ของเฮา”

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในโครงการ “เก๊าไม้ของเฮา” เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันในช่วงฤดูฝน

โครงการ“พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส”

โครงการ“พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส”

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมเปิดโครงการ “พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1” ณ อบต.ตลาดใหม่ จ.อ่างทอง

เปิดอบรมการทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

เปิดอบรมการทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมเปิดอบรมการทำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

โครงการ“ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20

โครงการ“ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20

นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20

มอบรางวัลสลากรางวัลกาชาด

มอบรางวัลสลากรางวัลกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมพิธีมอบรางวัลที่ 1 ให้แก่ผู้โชคดีที่ซื้อสลากรางวัลกาชาด

โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย

โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” จ.อ่างทอง

รับมอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดแบบเคลื่อนย้ายได้

รับมอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดแบบเคลื่อนย้ายได้

นายกเหล่ากาชาด จ.ระนอง ร่วมรับมอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดแบบเคลื่อนย้ายได้จากมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ให้แก่โรงพยาบาลสุขสำราญ

Go Top