Posts Tagged “นายกเหล่ากชาด”

นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบหน้ากากผ้า

นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบหน้ากากผ้า

นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบหน้ากากผ้าจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นครพนม

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันการช่างไทย

Go Top