Posts Tagged “นายกฤษฎา บุญราช”

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัยจาก มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ณ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จาก บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดนำส่งให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้นจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมเข้มข้นสูงสุด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Go Top