Posts Tagged “นายกกิ่งกาชาดอำเภอ”

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (12 ส.ค. 2563)

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (12 ส.ค. 2563)

นายกกิ่งกาชาด อ.ท่าเรือ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2563

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการ ปันปั่นให้น้อง

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการ ปันปั่นให้น้อง

นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ Bike for BKP ปันปั่นให้น้อง โรงเรียนโคนพิทยา ครั้งที่ 1 เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงาน

นายกกิ่งกาชาด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรชายอายุ 7 ปีที่ป่วยเป็นโรคออทิสติก 06

Go Top