Posts Tagged “นราธิวาส”

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมมอบอาวุธปืนสั้นให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมต้อนรับเลขาธิการ ศอ.บต. ในการเยี่ยมจุดกระจายสินค้าของ จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมบรรจุสิ่งของลงในตู้ปันสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมบรรจุสิ่งของลงในตู้ปันสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมบรรจุสิ่งของลงในตู้ปันสุข ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ในพื้นที่ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบผ้าฝ้ายมัสลิน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบผ้าฝ้ายมัสลิน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบผ้าฝ้ายมัสลิน ให้ผู้แทนอำเภอ 13 อำเภอ ตัดเย็บหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ลงตรวจพื้นที่ใน 4 อำเภอ

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ลงตรวจพื้นที่ใน 4 อำเภอ

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ลงตรวจพื้นที่ใน 4 อำเภอ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ

เหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ผวจ.นราธิวาส ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ให้แก่ผู้สูงอายุ

ผวจ. นราธิวาส ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ

ผวจ. นราธิวาส ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ

ผวจ. นราธิวาส ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และชุดเครื่องนอนจากสำนักงานเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

Go Top