Posts Tagged “นราธิวาส”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ

ผวจ.นราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ

ผวจ.นราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บริเวณตลาดบาเละฮิเล อ.เมือง จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมมอบอาวุธปืนสั้นให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมต้อนรับเลขาธิการ ศอ.บต. ในการเยี่ยมจุดกระจายสินค้าของ จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมบรรจุสิ่งของลงในตู้ปันสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมบรรจุสิ่งของลงในตู้ปันสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมบรรจุสิ่งของลงในตู้ปันสุข ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ในพื้นที่ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบผ้าฝ้ายมัสลิน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบผ้าฝ้ายมัสลิน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบผ้าฝ้ายมัสลิน ให้ผู้แทนอำเภอ 13 อำเภอ ตัดเย็บหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด-19

Go Top