Posts Tagged “นราธิวาส”

รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของสภากาชาดไทย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ชี้แจงกรณีตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ชี้แจงกรณีตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ชี้แจงกรณีตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3

ผวจ.นราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และคณะ ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 ณ อาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก อ.เมืองนราธิวาส

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ

ผวจ.นราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ

ผวจ.นราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอฯ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บริเวณตลาดบาเละฮิเล อ.เมือง จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมมอบอาวุธปืนสั้นให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมต้อนรับเลขาธิการ ศอ.บต. ในการเยี่ยมจุดกระจายสินค้าของ จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมบรรจุสิ่งของลงในตู้ปันสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมบรรจุสิ่งของลงในตู้ปันสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมบรรจุสิ่งของลงในตู้ปันสุข ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ในพื้นที่ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก

Go Top