Posts Tagged “นครสวรรค์”

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ เร่งให้ความช่วยเหลือเด็กน้อย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ เร่งให้ความช่วยเหลือเด็กน้อย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ เร่งให้ความช่วยเหลือเด็กน้อยขายนมเปรี้ยวเลี้ยงดูน้องที่พิการ ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมตาคลี จ.นครสวรรค์

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียน

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียน

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ร่วมมอบเงินนักเรียนทุนเด็กนักเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวฐานะยากจน

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 รับบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 รับบริจาคโลหิต

นายกกิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 รับบริจาคโลหิตในพื้นที่ อ.ตาคลี

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ

คณะกรรมการกิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด รับมอบน้ำดื่ม

นายกเหล่ากาชาด รับมอบน้ำดื่ม

ผวจ.นครสวรรค์ พร้อม นายกเหล่ากาชาด รับมอบน้ำดื่ม จากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาคลี เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ มอบสิ่งของยังชีพ ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ มอบสิ่งของยังชีพ ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ มอบสิ่งของยังชีพ ให้แก่ประชาชน ต.เขาดิน อ.เก้าเสี้ยว

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย

Go Top