Posts Tagged “นครราชสีมา”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมเยียนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุประทัดยักษ์ตกใส่ศีรษะ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมเยียนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุประทัดยักษ์ตกใส่ศีรษะ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมเยียนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุประทัดยักษ์ตกใส่ศีรษะ ณ รพ.มหาราชนครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำปี 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำปี 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำปี 2564

นายกกิ่งกาชาด  ซ้อมรำในงานบัวไหมบัวใหญ่

นายกกิ่งกาชาด ซ้อมรำในงานบัวไหมบัวใหญ่

นายกกิ่งกาชาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ประชุมสตรี อ.บัวใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมรำ เนื่องในงานบัวไหมบัวใหญ่ ประจำปี 2564

กิ่งกาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ป่วยติดเตียง

กิ่งกาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ป่วยติดเตียง

กิ่งกาชาด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ป่วยติดเตียง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนของกิ่งกาชาด อ.พิมาย

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้สูญเสีย

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้สูญเสีย

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บในโอกาสครบรอบ 1 ปี เหตุจ่าคลั่งกราดยิงประชาชน

ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงผลกระทบจากโรคโควิด-19

ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงผลกระทบจากโรคโควิด-19

ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนกังวลใจไม่กล้าไปบริจาคโลหิต ส่งผลให้ปริมาณสำรองโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา

นายกสโมสรไลออนส์ พร้อมคณะนำสิ่งของมอบให้กับเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจนและไม่มีรายได้

นายกสโมสรไลออนส์ พร้อมคณะนำสิ่งของมอบให้กับเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา

นายกสโมสรไลออนส์ พร้อมคณะนำสิ่งของมอบให้กับเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา

นายกสโมสรไลออนส์ พร้อมคณะนำสิ่งของมอบให้กับเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจนและไม่มีรายได้

ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

รองนายกกิ่งกาชาด อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ขอบคุณประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ทำการสำนักงานกิ่งกาชาด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  ศูนย์การสนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน

ที่ทำการสำนักงานกิ่งกาชาด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ศูนย์การสนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน

เปิดที่ทำการสำนักงานกิ่งกาชาด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ศูนย์การสนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน

Go Top