Posts Tagged “นครราชสีมา”

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เป็นผู้แทนรับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ จ.นครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา

เอไอเอส มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง โดยมีนายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เปิดงานกาชาดอำเภอโนนไทยและเทศกาลวันมะขามเทศ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เปิดงานกาชาดอำเภอโนนไทยและเทศกาลวันมะขามเทศ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เปิดงานกาชาดอำเภอโนนไทยและเทศกาลวันมะขามเทศ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เปิดตัวต้นคริสต์มาสยักษ์

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เปิดตัวต้นคริสต์มาสยักษ์

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เปิดตัวต้นคริสต์มาสยักษ์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่ตลาดใหม่แม่กิมเฮง

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “ให้เลือดก่อนลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ”

กิ่งกาชาด อ.คง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือจากเหตุอัคคีภัย

กิ่งกาชาด อ.คง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือจากเหตุอัคคีภัย

กิ่งกาชาดอำเภอคง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคุณตาวัย 80 ปีจากเหตุอัคคีภัย ที่บ้านหนองสรวง หมู่ 3 อ.คง จ.นครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมเปิดงานโครงการมหกรรมบ้านคอนโด

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมเปิดงานโครงการมหกรรมบ้านคอนโด

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมเปิดงานโครงการมหกรรมบ้านคอนโด และสินเชื่อ ครั้งที่ 23 ที่เดอะมอลล์โคราช

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมบริจาคเครื่องสำอาง

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมบริจาคเครื่องสำอาง

ผู้แทนนายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมบริจาคเครื่องสำอางให้แก่ รพ.ค่ายสุรนารี เพื่อใช้ประโยนช์ในสถานพยาบาล

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบแว่นตาให้กับผู้ต้องขังหญิง

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบแว่นตาให้กับผู้ต้องขังหญิง

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบแว่นตาให้กับผู้ต้องขังหญิง ในโครงการแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ

Go Top