Posts Tagged “นครราชสีมา”

ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงผลกระทบจากโรคโควิด-19

ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงผลกระทบจากโรคโควิด-19

ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนกังวลใจไม่กล้าไปบริจาคโลหิต ส่งผลให้ปริมาณสำรองโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา

นายกสโมสรไลออนส์ พร้อมคณะนำสิ่งของมอบให้กับเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจนและไม่มีรายได้

นายกสโมสรไลออนส์ พร้อมคณะนำสิ่งของมอบให้กับเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา

นายกสโมสรไลออนส์ พร้อมคณะนำสิ่งของมอบให้กับเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา

นายกสโมสรไลออนส์ พร้อมคณะนำสิ่งของมอบให้กับเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจนและไม่มีรายได้

ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

รองนายกกิ่งกาชาด อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ขอบคุณประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ทำการสำนักงานกิ่งกาชาด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  ศูนย์การสนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน

ที่ทำการสำนักงานกิ่งกาชาด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ศูนย์การสนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน

เปิดที่ทำการสำนักงานกิ่งกาชาด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ศูนย์การสนับสนุนช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบความเดือดร้อน

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประกวดธิดาช้างเมืองย่าไทยแลนด์ 2020

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประกวดธิดาช้างเมืองย่าไทยแลนด์ 2020

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประกวดธิดาช้างเมืองย่าไทยแลนด์ 2020 ที่ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ อ.เมืองนครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดเวทีธิดาช้างเมืองย่าไทยแลนด์ 2020

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดเวทีธิดาช้างเมืองย่าไทยแลนด์ 2020

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดเวทีธิดาช้างเมืองย่าไทยแลนด์ 2020

กิ่งกาชาด  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กิ่งกาชาด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กิ่งกาชาด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์อุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์อุทกภัย

ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจและติดตามสถานการณ์อุทกภัยใน จ.นครราชสีมา

วิ่งการกุศล “เขาใหญ่ คันทรี รัน 2020” รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กิ่งกาชาด

วิ่งการกุศล “เขาใหญ่ คันทรี รัน 2020” รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กิ่งกาชาด

ชมรมศิษย์เก่าโณงเรียนสวยกุหลาบวิทยาลัย จัดโครงการวิ่งการกุศล “เขาใหญ่ คันทรี รัน 2020” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Go Top