Posts Tagged “นครพนม”

งานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563

งานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-4 ต.ค. 63

งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดประจำปี 2563

งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดประจำปี 2563

ผวจ.นครพนม ประชุมวางมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563

สมาชิกเหล่ากาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

สมาชิกเหล่ากาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม และสมาชิกเหล่ากาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการในสังกัด ภ.จว.นครพนม ณ อาคารแสงสิงแก้ว บกภ.จว.นครพนม

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมมอบเครื่องเขย่าโลหิต

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมมอบเครื่องเขย่าโลหิต

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมมอบเครื่องเขย่าโลหิตให้แก่ รพ.นครพนม จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบเงิน

เหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบเงิน

เหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบเงินจาก มูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เพื่อจัดซื้อเครื่องเขย่าโลหิต ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.นครพนม

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.นครพนม

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมประชุมในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบให้ รพ.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19

รองนายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม

รองนายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม

รองนายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม มอบเงินให้กับ ผู้ว่าราชการ จ.นครพนม เพื่อระดมทุนช่วยโรงพยาบาลจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบหน้ากากผ้า

นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบหน้ากากผ้า

นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบหน้ากากผ้าจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นครพนม

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย ที่ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม ที่ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม

เหล่ากาชาด จ.นครพนมให้ความช่วยเหลือสองพี่น้องพิการ

เหล่ากาชาด จ.นครพนมให้ความช่วยเหลือสองพี่น้องพิการ

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสองพี่น้องพิการที่ ต.พิมาน อ.นาแก ตามโครงการนครพนมอุดมสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Go Top