Posts Tagged “นครพนม”

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมมอบเครื่องเขย่าโลหิต

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมมอบเครื่องเขย่าโลหิต

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมมอบเครื่องเขย่าโลหิตให้แก่ รพ.นครพนม จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบเงิน

เหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบเงิน

เหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบเงินจาก มูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เพื่อจัดซื้อเครื่องเขย่าโลหิต ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

รองนายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม

รองนายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม

รองนายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม มอบเงินให้กับ ผู้ว่าราชการ จ.นครพนม เพื่อระดมทุนช่วยโรงพยาบาลจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบหน้ากากผ้า

นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบหน้ากากผ้า

นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบหน้ากากผ้าจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นครพนม

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย ที่ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม ที่ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม

เหล่ากาชาด จ.นครพนมให้ความช่วยเหลือสองพี่น้องพิการ

เหล่ากาชาด จ.นครพนมให้ความช่วยเหลือสองพี่น้องพิการ

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสองพี่น้องพิการที่ ต.พิมาน อ.นาแก ตามโครงการนครพนมอุดมสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2562

ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2562

ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2562

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมรับมอบสิ่งของ

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมรับมอบสิ่งของ

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมรับมอบสิ่งของเพื่อใช้จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2562

Go Top