Posts Tagged “นครพนม”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย

ผวจ.นครพนม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือชาวบ้านโคกกลางที่ต้องกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย

ผวจ.นครพนม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือชาวบ้านโคกกลางที่ต้องกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมระดมกำลังบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมระดมกำลังบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมระดมกำลังบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่กักตน 14 วัน

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ พอ.ส.ว. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ออกให้บริการประชาชน

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่

รอง ผวจ.นครพนม ลงพื้นที่ให้กำลังใจเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่ ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมรับมอบผลผลิตข้าวจากกลุ่มแปลงใหญ่นามะเขือ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชน

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมรับมอบผลผลิตข้าวจากกลุ่มแปลงใหญ่นามะเขือ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชน

ผวจ.นครพนม พร้อมเหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมรับมอบผลผลิตข้าวจากกลุ่มแปลงใหญ่นามะเขือ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

มอบเครื่องกันหนาวจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

มอบเครื่องกันหนาวจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

นายอำเภอเมือง จ.นครพนม มอบเครื่องกันหนาวจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม แจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยหนาว

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมจัดแยกผ้าห่ม เครื่องกันหนาว

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมจัดแยกผ้าห่ม เครื่องกันหนาว

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ร่วมจัดแยกผ้าห่ม เครื่องกันหนาว และถุงยังชีพ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับประชาชนที่ขาดแคลน ผ่านคำร้องในแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

งานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2563

งานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2563

ผวจ.นครพนม เป็นประธานมอบรางวัลสลากกาชาด ในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2563

งานกาชาด จ.นครพนม

งานกาชาด จ.นครพนม

เชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ในระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-4 ต.ค.63 ณ บริเวณศาลากลาง จ.นครพนมและบริเวณเลียบริมฝั่งโขง ถ.สุนทรวิจิตร

Go Top