Posts Tagged “นครปฐม”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

ผวจ.นครปฐม ร่วมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน

ผวจ.นครปฐม ร่วมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน

ผวจ.นครปฐม ร่วมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมงานสานสายใยสู้พี่น้องชาวนครปฐม

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมงานสานสายใยสู้พี่น้องชาวนครปฐม

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม จัดงานวันรวมรัก รวมน้ำใจ สานสายใยสู้พี่น้องชาวนครปฐม ประจำปี 2563

เหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาด จ.นครปฐม ในพื้นที่ อ.พุทธมณฑล

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

ผวจ.นครปฐม พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ถวายสักการะองค์พระปฐมเจดีย์

ผวจ.นครปฐม พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ถวายสักการะองค์พระปฐมเจดีย์

ผวจ.นครปฐม พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ถวายสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ตู้แบ่งกัน ปันรัก ปันสุข ในสถานการณ์โควิด-19

ตู้แบ่งกัน ปันรัก ปันสุข ในสถานการณ์โควิด-19

สมาชิกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม จัดทำ “ตู้แบ่งกัน ปันรัก ปันสุข” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชน ในสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมมอบรางวัลสลากกาชาดให้แก่ผู้โชคดี

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมมอบรางวัลสลากกาชาดให้แก่ผู้โชคดี

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม ร่วมมอบรางวัลสลากกาชาดให้แก่ผู้โชคดี ในงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2562

Go Top