Posts Tagged “นครนายก”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เปิดโครงการ “ร่วมค้าประชารัฐชุมชน สู้ภัยโควิด-19”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เปิดโครงการ “ร่วมค้าประชารัฐชุมชน สู้ภัยโควิด-19”

ผวจ.นครนายก พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการ “ร่วมค้าประชารัฐชุมชน สู้ภัยโควิด-19” ปี 2563 ที่ร้านบะหมี่โหน่ง อ.เมือง จ.นครนายก

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบทุนการศึกษาเด็กยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบทุนการศึกษาเด็กยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบทุนการศึกษาเด็กยากจนด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ที่หอประชุม อ.บ้านนา จ.นครนายก

สู้โควิด-19

สู้โควิด-19

ผวจ.นครนายก รับมอบน้ำยาแอลกอฮอล์และชุดเครื่องมือดูแลตนเอง “สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน” จาก สสส. พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

ผวจ.นครนายก รับมอบน้ำยาแอลกอฮอล์และชุดเครื่องมือดูแลตนเอง “สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน” จากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบชุดธารน้ำใจ มอบครอบครัวผู้ยากไร้และผู้พิการ

เหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบชุดธารน้ำใจ มอบครอบครัวผู้ยากไร้และผู้พิการ

เหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบชุดธารน้ำใจและชุดสื่อส่งเสริมวิถีสุขภาวะสู้ภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบให้แก่ผู้ยากไร้และผู้พิการ ต.พรหมณี อ.เมือง

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

เหล่ากาชาด จ.นครนายก รับมอบชุดเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาวะ “สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน” และน้ำยาแอลกอฮอล์ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จิตอาสาร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้ามอบให้ประชาชนผู้ยากไร้

จิตอาสาร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้ามอบให้ประชาชนผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก และสมาชิกจิตอาสาร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้ามอบให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก ร่วมเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก ร่วมเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก ร่วมกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบถุงยังชีพ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์” ณ วัดพิกุลแก้ว จ.นครนายก

Go Top