Posts Tagged “ธนาคารไทยพาณิชย์”

ธนาคารไทยพาณิชย์  บริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.จุฬาฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ บริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.จุฬาฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ และอีก 4 รพ.

ตรียมส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์” ให้สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

ตรียมส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์” ให้สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

ธนาคารไทยพาณิชย์ เตรียมส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์” ให้สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนเเก่นเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Go Top