Posts Tagged “ทูตสันถวไมตรี UNAIDS”

ทูตสันถวไมตรี UNAIDS

ทูตสันถวไมตรี UNAIDS

นายแผน วรรณเมธี แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดปี 2562 ในโอกาส พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี UNAIDS วันที่ 3 ก.ค.62

Go Top