Posts Tagged “ถุงยังชีพ”

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ อ.แหลมงอบ

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

เขตวังทองหลางรับมอบถุงยังชีพ

เขตวังทองหลางรับมอบถุงยังชีพ

ผอ.เขตวังทองหลาง มอบถุงยังชีพจาก สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัยจำนวน 99 หลังคาเรือน ที่ อบต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร

เหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้ประชาชน

เหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพซะกาตรอมฎอนให้ประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส

Go Top