Posts Tagged “ถุงยังชีพ”

เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพ

ผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดทำถุงยังชีพฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดทำถุงยังชีพฯ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดทำถุงยังชีพฯ จัดตั้งโรงครัวฯ และฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

ผวจ.พังงา พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จัดโครงการ “สังฆะเพื่อสังคม จังหวัดพังงา” ครั้งที่ 3 เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพ และชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยไปมอบให้กับประชาชน

ตัวแทนรับถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

ตัวแทนรับถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นตัวแทนรับถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

กิ่งกาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎร

กิ่งกาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎร

กิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรบ้านท่าตาฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบบริเวณชายแดนประเทศเมียนมา

ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

นายกกิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ร่วมมอบถุงยังชีพ “ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19” ให้ตัวแทนชาวบ้านที่ถูกกักตัวณ ศาลากลางบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทีมอาสาสมัครพุทธสมาคมสิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทีมอาสาสมัครพุทธสมาคมสิงห์บุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน หลังพบเชื้อโควิด-19

เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน หลังพบเชื้อโควิด-19

ผวจ.ตรัง และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน หลังพบเชื้อโควิด-19

ผวจ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย

ผวจ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย

ผวจ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัยในพื้นที่ ต.ท่าศาลา และ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี โดยมีเหล่ากาชาดขอนแก่น ร่วมมอบในครั้งนี้

Go Top