Posts Tagged “ถุงยังชีพ”

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมบรรจุสิ่งของถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมบรรจุสิ่งของถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมบรรจุสิ่งของถุงยังชีพ ส่งมอบให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุกาณ์พายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหาย

กิ่งกาชาดอำเภอ  มอบถุงยังชีพบรรเทาราษฎรที่ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาดอำเภอ มอบถุงยังชีพบรรเทาราษฎรที่ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.ตาคลี มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนราษฎรที่ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ในพื้นที่ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบถุงยังชีพให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ลำปาง  พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ลำปาง พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ลำปาง และที่ปรึกษาเหล่ากาชาด จ.ลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ หน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แจกจ่ายให้แก่ผู้พิการทางด้านสายตาในเขต อ.เมืองลำปาง

ผวจ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย

ผวจ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย

ผวจ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้กับผู้กักตัวอยู่บ้าน

เหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และคนพิการ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงวัยจากเหตุการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเงินและถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเงินและถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเงินและถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ อ.สังขละบุรี

ผวจ.ขอนแก่น พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ

ผวจ.ขอนแก่น พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ

ผวจ.ขอนแก่น พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนพัดผ่านหมู่บ้าน

Go Top