Posts Tagged “ถุงยังชีพ”

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนช่วงโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนช่วงโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ และรถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวที่ยากจนในโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาฬสินธุ์

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพและเงิน ช่วยเหลือเด็กกตัญญู

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพและเงิน ช่วยเหลือเด็กกตัญญู

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพและเงิน ช่วยเหลือเด็กกตัญญู เลี้ยงดูครอบครัวที่ล้มป่วยทั้งบ้าน

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมมอบถุงยังชีพ

กิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมมอบถุงยังชีพ

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมมอบถุงยังชีพ ส่งต่อให้กับผู้แทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน จากการระบาดโรคโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบบ้านพร้อมเครื่องใช้และถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

กิ่งกากาชาด  ร่วมตรวจสอบและมอบถุงยังชีพ

กิ่งกากาชาด ร่วมตรวจสอบและมอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งเหล่ากาชาด อ.ปากช่อง ร่วมตรวจสอบและมอบถุงยังชีพ วัสดุซ่อมแซมให้แก่ประชาชนที่เดือนร้อนจากวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องนุ่งห่มและถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบเครื่องนุ่งห่มและถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบเงิน เครื่องนุ่งห่ม และถุงยังชีพให้แก่ประชาชนบ้านโพนป่าแดง อ.เมือง ที่ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้พิการทางสายตา ในพื้นที่ อ.เมือง จ.หนองคาย

เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19

รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ส่งมอบน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

Go Top