Posts Tagged “ถุงธารน้ำใจ”

ผวจ.ตรัง เป็นประธานมอบถุงธารน้ำใจ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ผวจ.ตรัง เป็นประธานมอบถุงธารน้ำใจ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ผวจ.ตรัง เป็นประธานมอบถุงธารน้ำใจจาก สนง.บรรเทาทุกข์ และ สนง.เหล่ากาชาด จ.ตรัง ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มอบธารน้ำใจสู่ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั่วประเทศ

มอบธารน้ำใจสู่ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั่วประเทศ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนสภากาชาดไทยในโครงการ “มอบธารน้ำใจสู่ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั่วประเทศ”

ร่วมมอบถุงธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19

ร่วมมอบถุงธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19

คณะแม่บ้านมหาดไทย จ.ยโสธร และคณะ ร่วมมอบถุงธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 จากเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย

ผวจ.นครพนม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือชาวบ้านโคกกลางที่ต้องกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ จาก โกลบอลกรีนเคมิคอล บมจ. ในโครงการ Green Health Project เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และบรรจุในชุดถุงธารน้ำใจ

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับผู้เดือดร้อนจากอุทกภัยและวาตภัย

Go Top