Posts Tagged “ตู้ปันสุข”

เหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี นำข้าวสารอาหารแห้งใส่ตู้ปันสุข

เหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี นำข้าวสารอาหารแห้งใส่ตู้ปันสุข

เหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยสุราษฎร์ธานีนำข้าวสารอาหารแห้งใส่ตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เหล่ากาชาด นำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุข

เหล่ากาชาด นำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุข

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เติม “ตู้ปันสุข” ที่ ศาลากลาง จ.กาญจนบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย เกี่ยวพืชผักสวนครัวนำไปมอบตู้ปันสุข ใน จ.เลย

Go Top