Posts Tagged “ตาก”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมมอบทุนการศึกษา

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมมอบทุนการศึกษา

ผวจ.ตาก พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในพื้นที่สูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภออุ้มผาง

สภากาชาดไทย มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ ให้ โรงพยาบาลแม่สอด

สภากาชาดไทย มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ ให้ โรงพยาบาลแม่สอด

พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ ให้ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ของอำเภอที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก มอบหน้ากากผ้าและถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก มอบหน้ากากผ้าและถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก มอบหน้ากากผ้าและถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่เดือนร้อนจากวิกฤตโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมพิธีทอดผ้าป่า

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมพิธีทอดผ้าป่า

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสบทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก เปิดงานปีใหม่ 5 ชนเผ่าดอยมูเซอ

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก เปิดงานปีใหม่ 5 ชนเผ่าดอยมูเซอ

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมเปิดงานปีใหม่ 5 ชนเผ่าดอยมูเซอ ประจำปี 2563

งานกาชาดกิ่งกาชาดอำเภอพบพระประจำปี 2562

งานกาชาดกิ่งกาชาดอำเภอพบพระประจำปี 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก ร่วมเปิดงานกาชาดกิ่งกาชาดอำเภอพบพระประจำปี 2562

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สอด รับมอบสิ่งของ เพื่อเป็นรางวัลมัจฉากาชาด

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สอด รับมอบสิ่งของ เพื่อเป็นรางวัลมัจฉากาชาด

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สอด รับมอบเงินและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อเป็นรางวัลมัจฉากาชาด จ.ตาก

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่ม

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่ม

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่ม

Go Top