Posts Tagged “ตราด”

เหล่ากาชาด จ.ตราด ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า

เหล่ากาชาด จ.ตราด ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า

เหล่ากาชาด จ.ตราด ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในโครงการร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เข้าเยี่ยมชมศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

เข้าเยี่ยม แสดงความยินดีผวจ.ตราดคนใหม่

เข้าเยี่ยม แสดงความยินดีผวจ.ตราดคนใหม่

คุณสุวรรณ พิมลแสงสุริยา เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีผวจ.ตราด ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

รองนายกกิ่งกาชาด  จ.ตราด มอบสิ่งของแก่บริจาคโลหิต

รองนายกกิ่งกาชาด จ.ตราด มอบสิ่งของแก่บริจาคโลหิต

รองนายกกิ่งกาชาด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด มอบสิ่งของแก่บริจาคโลหิตที่เหล่ากาชาดจังหวัด

Go Top