Posts Tagged “ตราด”

งานปีใหม่กาชาด จ.ตราด

งานปีใหม่กาชาด จ.ตราด

ผวจ.ตราด ประชุมเตรียมจัดงานปีใหม่กาชาด จ.ตราด ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.63 – 3 ม.ค.64 หน้าสนามศาลากลางจังหวัด

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบบ้านกาชาดให้แก่ชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบบ้านกาชาดให้แก่ชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบบ้านกาชาดให้แก่ชาวบ้าน ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด

รองนายกกิ่งกาชาด  จ.ตราด มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

รองนายกกิ่งกาชาด จ.ตราด มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้

รองนายกกิ่งกาชาด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ร่วมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.ตราด ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า

เหล่ากาชาด จ.ตราด ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า

เหล่ากาชาด จ.ตราด ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในโครงการร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เข้าเยี่ยมชมศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

เข้าเยี่ยม แสดงความยินดีผวจ.ตราดคนใหม่

เข้าเยี่ยม แสดงความยินดีผวจ.ตราดคนใหม่

คุณสุวรรณ พิมลแสงสุริยา เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีผวจ.ตราด ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

รองนายกกิ่งกาชาด  จ.ตราด มอบสิ่งของแก่บริจาคโลหิต

รองนายกกิ่งกาชาด จ.ตราด มอบสิ่งของแก่บริจาคโลหิต

รองนายกกิ่งกาชาด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด มอบสิ่งของแก่บริจาคโลหิตที่เหล่ากาชาดจังหวัด

Go Top