Posts Tagged “ตรัง”

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง เยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง เยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง เยี่ยมชมโครงการ จริงใจ Farmers Market จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชน

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตรัง

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตรัง

สภาอุตสาหกรรมตรังตั้งตู้ปันสุขช่วยเหลือชาวบ้าน จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตรัง

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบสิ่งของเพื่อให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายอำเภอและผู้แทนทั้ง 10 อำเภอในพื้นที่ จ.ตรัง เป็นผู้รับมอบสิ่งของ

ผวจ. ตรัง พร้อม นายกเหล่ากาชาด พร้อมประเมินเปิดจังหวัด

ผวจ. ตรัง พร้อม นายกเหล่ากาชาด พร้อมประเมินเปิดจังหวัด

ผวจ. ตรัง พร้อม นายกเหล่ากาชาด พร้อมประเมินเปิดจังหวัด

เหล่ากาชาด จ.ตรัง ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน

เหล่ากาชาด จ.ตรัง ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน

เหล่ากาชาด จ.ตรัง ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบรางวัลสลากกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบรางวัลสลากกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบรางวัลสลากกาชาด จ.ตรัง ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้โชคดี

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง เปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง เปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ร่วมเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแกะสลักไม้เทพธาโร

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ ร.ร.บ้านทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง นำประชาชนเก็บขยะบริเวณริมชายหาดปากเมง

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง นำประชาชนเก็บขยะบริเวณริมชายหาดปากเมง

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง นำประชาชนเก็บขยะบริเวณริมชายหาดปากเมง เพื่อไม่ให้ขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ทำร้ายสัตว์ทะลหลังจากพะยูนน้อยมาเรียมกินเข้าไปเสียชีวิต

Go Top