Posts Tagged “ตรัง”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จ.ตรัง

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จ.ตรัง

นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ จ.ตรัง

ผวจ.ตรัง เป็นประธานมอบถุงธารน้ำใจ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ผวจ.ตรัง เป็นประธานมอบถุงธารน้ำใจ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ผวจ.ตรัง เป็นประธานมอบถุงธารน้ำใจจาก สนง.บรรเทาทุกข์ และ สนง.เหล่ากาชาด จ.ตรัง ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดตรัง

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดตรัง

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดตรัง

ครัวพระราชทาน สู่ราษฎรจังหวัดตรัง

ครัวพระราชทาน สู่ราษฎรจังหวัดตรัง

ครัวพระราชทาน สู่ราษฎรจังหวัดตรัง

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง

พิธีปิด ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

พิธีปิด ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง

นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”  จ.ตรัง

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จ.ตรัง

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง จ.ตรัง พร้อมมอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ

เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน หลังพบเชื้อโควิด-19

เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน หลังพบเชื้อโควิด-19

ผวจ.ตรัง และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน หลังพบเชื้อโควิด-19

Go Top