Posts Tagged “ตรัง”

งานกาชาด จ.ตรัง

งานกาชาด จ.ตรัง

ผวจ.ตรัง พร้อม นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ร่วมรับมอบสิ่งของและเงินสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้จ่ายในการออกร้านกาชาด ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาด จ.ตรัง ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตรัง

เหล่ากาชาด จ.ตรัง ให้ความช่วยเหลือ

เหล่ากาชาด จ.ตรัง ให้ความช่วยเหลือ

เหล่ากาชาด จ.ตรัง ให้ความช่วยเหลือครอบครัวสองพี่น้องเก็บเศษยางเลี้ยงตายายใน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

เหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

เหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

เหล่ากาชาด จ.ตรัง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ใน อ.เมืองตรัง

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง เยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง เยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง เยี่ยมชมโครงการ จริงใจ Farmers Market จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชน

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตรัง

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตรัง

สภาอุตสาหกรรมตรังตั้งตู้ปันสุขช่วยเหลือชาวบ้าน จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตรัง

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบสิ่งของเพื่อให้กำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายอำเภอและผู้แทนทั้ง 10 อำเภอในพื้นที่ จ.ตรัง เป็นผู้รับมอบสิ่งของ

ผวจ. ตรัง พร้อม นายกเหล่ากาชาด พร้อมประเมินเปิดจังหวัด

ผวจ. ตรัง พร้อม นายกเหล่ากาชาด พร้อมประเมินเปิดจังหวัด

ผวจ. ตรัง พร้อม นายกเหล่ากาชาด พร้อมประเมินเปิดจังหวัด

เหล่ากาชาด จ.ตรัง ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน

เหล่ากาชาด จ.ตรัง ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน

เหล่ากาชาด จ.ตรัง ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

Go Top