Posts Tagged “ตรวจเชื้อ”

ศ.นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา  เปิดเผยข้อมูลการศึกษาตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยข้อมูลการศึกษาตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เปิดเผยข้อมูลการศึกษาตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อนำไปสู่การพิจารณาลดวันกักตัวนักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศไทยในช่วงตุลาคมนี้

Go Top