Posts Tagged “ซีพี”

“ซีพี” แจกฟรีหน้ากากอนามัย

“ซีพี” แจกฟรีหน้ากากอนามัย

“ซีพี” แจกฟรีหน้ากากอนามัย

(ซีพี) ผลิตหน้ากากอนามัย  มอบให้รพ.จุฬาฯ

(ซีพี) ผลิตหน้ากากอนามัย มอบให้รพ.จุฬาฯ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) สร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อผลิตหน้ากากอนามัย มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมอบให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ศูนย์โรคหัวใจ รพ.จุฬาฯ

ศูนย์โรคหัวใจ รพ.จุฬาฯ

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ เร่งสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกฟรีให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะมอบให้กับศูนย์โรคหัวใจ รพ.จุฬาฯ

Go Top