Posts Tagged “ช่อง 8”

วิ่งการกุศล ช่อง 8 รายได้หลังมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

วิ่งการกุศล ช่อง 8 รายได้หลังมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ช่อง 8 ใคร ๆ ก็ Run Colorful in Park” นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

วิ่งการกุศล ช่อง 8 รายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล ช่อง 8 รายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดงานวิ่งการกุศล “ช่อง 8 ใคร ๆ ก็ Run Colorful In Park” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

Go Top