Posts Tagged “ชุดธารน้ำใจ”

เหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบชุดธารน้ำใจ มอบครอบครัวผู้ยากไร้และผู้พิการ

เหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบชุดธารน้ำใจ มอบครอบครัวผู้ยากไร้และผู้พิการ

เหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบชุดธารน้ำใจและชุดสื่อส่งเสริมวิถีสุขภาวะสู้ภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบให้แก่ผู้ยากไร้และผู้พิการ ต.พรหมณี อ.เมือง

มอบชุดธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ยากไร้จากโควิด-19

มอบชุดธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ยากไร้จากโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมในพิธีมอบชุดธารน้ำใจ ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของ ให้แก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.ตรัง ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน

เหล่ากาชาด จ.ตรัง ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน

เหล่ากาชาด จ.ตรัง ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

กิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบชุดธารน้ำใจแก่ชาวบ้าน

กิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบชุดธารน้ำใจแก่ชาวบ้าน

กิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบชุดธารน้ำใจแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า

Go Top