Posts Tagged “ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย”

นายกกิ่งกาชาด  มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ

นายกกิ่งกาชาด มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ

นายกกิ่งกาชาด อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุในพื้นที่

ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

ผวจ.พังงา พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา จัดโครงการ “สังฆะเพื่อสังคม จังหวัดพังงา” ครั้งที่ 3 เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพ และชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยไปมอบให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย

ผวจ.นครพนม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือชาวบ้านโคกกลางที่ต้องกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

Go Top