Posts Tagged “ชุดตรวจ Antigen test kit”

ชุดตรวจโควิด Antigen test kit  แจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ชุดตรวจโควิด Antigen test kit แจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

นพ.พิชิต ศิริวรรณ รับมอบชุดตรวจโควิด Antigen test kit จาก บจก. บางกอกยูนิเทรด และ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

Go Top