Posts Tagged “ชุดตรวจโควิด-19”

มอบชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

มอบชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บจก. เมดิโซลูชั่นมอบชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย และ บจก. เมดิโซลูชั่น มอบชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบชุดตรวจโควิด-19 เพื่อนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ

รับมอบชุดตรวจโควิด-19 เพื่อนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบชุดตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลาย จากมูลนิธิบีเจซี เพื่อนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ

ชุดตรวจโควิด Antigen test kit  แจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ชุดตรวจโควิด Antigen test kit แจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

นพ.พิชิต ศิริวรรณ รับมอบชุดตรวจโควิด Antigen test kit จาก บจก. บางกอกยูนิเทรด และ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

Go Top