Posts Tagged “ชุดคลุมป้องกันเชื้อ”

มอบชุดคลุมป้องกันเชื้อ และเฟซชีลด์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

มอบชุดคลุมป้องกันเชื้อ และเฟซชีลด์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบชุดคลุมป้องกันเชื้อ และเฟซชีลด์จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ให้แก่ รพ.จุฬาฯ และ รพ.ที่ขาดแคลน

Go Top