Posts Tagged “ชัยนาท”

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านห่างไกลความเจริญ

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท และ รพ.ชัยนาทนเรนทร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตจากประชาชน ณ อาคารวิมลคุณากร

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนจากผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท พาเที่ยววัดไกลกังวล

ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท พาเที่ยววัดไกลกังวล

ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท พาเที่ยววัดไกลกังวล ในรายการคุณนายจ่ายตลาด ทางช่องอัมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค ทรัพย์ และสิ่งของ เป็นของรางวัลร้านสกุณากาชาดภายในงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่น จ.ชัยนาท

พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย

พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย

ปลัด จ.ชัยนาท เปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”

Go Top