Posts Tagged “ชัยนาท”

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท พาเที่ยววัดไกลกังวล

ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท พาเที่ยววัดไกลกังวล

ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท พาเที่ยววัดไกลกังวล ในรายการคุณนายจ่ายตลาด ทางช่องอัมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค ทรัพย์ และสิ่งของ เป็นของรางวัลร้านสกุณากาชาดภายในงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่น จ.ชัยนาท

พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย

พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย

ปลัด จ.ชัยนาท เปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”

Go Top