Posts Tagged “ชันนาท”

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชรา และผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชรา และผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท มอบสิ่งของให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านห่างไกล

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ที่ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมรับมอบเงินกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติ

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมรับมอบเงินกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติ

นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท ร่วมรับมอบเงินกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติ ส้มฉุนศิษย์วัดทรงเสวย จากเจ้าอาวาสวัดทรงเสวย เพื่อช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19

Go Top