Posts Tagged “จิตอาสา”

แพทย์จิตอาสา มช.

แพทย์จิตอาสา มช.

“แพทย์จิตอาสา มช.” โครงการ Doctor A to Z แม้ห่างไกลแต่ไม่ห่างหมอ

เหล่ากาชาดและจิตอาสา ร่วมทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

เหล่ากาชาดและจิตอาสา ร่วมทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง นำสมาชิกเหล่ากาชาดและจิตอาสา ร่วมทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

บทความ เรื่อง  ดูแลสุขภาพจากงานที่รัก ชีวิตดี ๆ คุณหมอจิตอาสา

บทความ เรื่อง ดูแลสุขภาพจากงานที่รัก ชีวิตดี ๆ คุณหมอจิตอาสา

บทความเรื่อง ดูแลสุขภาพจากงานที่รัก ชีวิตดี ๆ คุณหมอจิตอาสา

พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต

พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต

ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร จัดโครงการ “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต” ปีที่ 12

เสื้อกั๊กจิตอาสาสภากาชาดไทย

เสื้อกั๊กจิตอาสาสภากาชาดไทย

ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกั๊กจิตอาสาสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลำน้ำและคูคลอง บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ข่า

โครงการสรรหากุลบุตรกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562

โครงการสรรหากุลบุตรกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562

เชิญชวนเยาวชนจิตอาสา อายุ 18-30 ปี เข้าร่วมโครงการสรรหากุลบุตรกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562

จิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน

จิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน

กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับจิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

พลังจิตอาสา

พลังจิตอาสา

บทความเรื่อง พลังจิตอาสา พลังความดี พลังขับเคลื่อนสังคมไทย

งานจิตอาสา

งานจิตอาสา

บทความเรื่อง “ช่วยเหลือสังคม”..งานจิตอาสา สว.คุณภาพ“สายสม วงศาสุลักษณ์”

Go Top