Posts Tagged “จิตอาสา”

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลำน้ำและคูคลอง บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ข่า

โครงการสรรหากุลบุตรกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562

โครงการสรรหากุลบุตรกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562

เชิญชวนเยาวชนจิตอาสา อายุ 18-30 ปี เข้าร่วมโครงการสรรหากุลบุตรกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562

จิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน

จิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน

กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับจิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

พลังจิตอาสา

พลังจิตอาสา

บทความเรื่อง พลังจิตอาสา พลังความดี พลังขับเคลื่อนสังคมไทย

งานจิตอาสา

งานจิตอาสา

บทความเรื่อง “ช่วยเหลือสังคม”..งานจิตอาสา สว.คุณภาพ“สายสม วงศาสุลักษณ์”

พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย

พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย

ปลัด จ.ชัยนาท เปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”

มิราเคิล กรุ๊ป จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ

มิราเคิล กรุ๊ป จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ

มิราเคิล กรุ๊ป ร่วมกับ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ทหารบก จัดกิจกรรม “มิราเคิล กรุ๊ป จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ทิดทอล์ค สัจจะ & การค้นหาตนเอง

ทิดทอล์ค สัจจะ & การค้นหาตนเอง

บทความเรื่อง ทิดทอล์ค สัจจะ & การค้นหาตัวเอง

มทร.สุวรรณภูมิ  ร่วมโครงการ “อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม”

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมโครงการ “อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม”

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการสัมมนา“อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม”

จิตอาสาร่วมกำจัดผัดตบชวา

จิตอาสาร่วมกำจัดผัดตบชวา

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นำประชาชนจิตอาสาร่วมกำจัดผัดตบชวาที่กีดขวางทางน้ำที่ อ.สองพี่น้อง

Go Top