Posts Tagged “จิตอาสา”

บทความ เรื่อง  ดูแลสุขภาพจากงานที่รัก ชีวิตดี ๆ คุณหมอจิตอาสา

บทความ เรื่อง ดูแลสุขภาพจากงานที่รัก ชีวิตดี ๆ คุณหมอจิตอาสา

บทความเรื่อง ดูแลสุขภาพจากงานที่รัก ชีวิตดี ๆ คุณหมอจิตอาสา

พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต

พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต

ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร จัดโครงการ “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต” ปีที่ 12

เสื้อกั๊กจิตอาสาสภากาชาดไทย

เสื้อกั๊กจิตอาสาสภากาชาดไทย

ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกั๊กจิตอาสาสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลำน้ำและคูคลอง บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ข่า

โครงการสรรหากุลบุตรกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562

โครงการสรรหากุลบุตรกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562

เชิญชวนเยาวชนจิตอาสา อายุ 18-30 ปี เข้าร่วมโครงการสรรหากุลบุตรกุลธิดากาชาด ประจำปี 2562

จิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน

จิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน

กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับจิตอาสาบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

พลังจิตอาสา

พลังจิตอาสา

บทความเรื่อง พลังจิตอาสา พลังความดี พลังขับเคลื่อนสังคมไทย

งานจิตอาสา

งานจิตอาสา

บทความเรื่อง “ช่วยเหลือสังคม”..งานจิตอาสา สว.คุณภาพ“สายสม วงศาสุลักษณ์”

พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย

พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย

ปลัด จ.ชัยนาท เปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”

มิราเคิล กรุ๊ป จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ

มิราเคิล กรุ๊ป จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ

มิราเคิล กรุ๊ป ร่วมกับ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ทหารบก จัดกิจกรรม “มิราเคิล กรุ๊ป จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

Go Top