Posts Tagged “จำหน่าย”

คณะผู้จัดทำหนังสือบทกวี มอบรายได้จากหนังสือให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

คณะผู้จัดทำหนังสือบทกวี มอบรายได้จากหนังสือให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

คณะผู้จัดทำหนังสือบทกวี “ฉันจะรักเธอ…เป็นคนสุดท้าย” มอบรายได้จากการจำหน่ายหนังสือให้แก่ รพ.สมเด็จฯ

บัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ

บัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ

น.ท.หญิง พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ร่วมจำหน่ายบัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 19 ที่ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ

Go Top