Posts Tagged “งานพบสื่อมวลชน”

งาน“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

งาน“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

Go Top