Posts Tagged “งานกาชาดประจำปี 2562”

งานกาชาดประจำปี 2562

งานกาชาดประจำปี 2562

วุ้นเส้นตราต้นสน ร่วมส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม เลือกใช้ถุงกระดาษรีไซเคิลแทนถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในงานกาชาดประจำปี 2562

งานกาชาดประจำปี 2562 จ.สุรินทร์

งานกาชาดประจำปี 2562 จ.สุรินทร์

นายอำเภอปราสาท แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาดประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2562 [pdf-embedder url=”https://clipping.redcross.or.th/wp-content/uploads/securepdfs/2019/12/3C-191204021053.pdf” title=”นายอำเภอปราสาท แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาท และงานกาชาดประจำปี 2562

งานกาชาดประจำปี 2562

งานกาชาดประจำปี 2562

ศิลปินแกรมมี่ ร่วมสร้างความสนุกมอบรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในงานกาชาดประจำปี 2562

ร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

ร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562 วันที่ 15 – 24 พ.ย.62 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

ร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

ร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

การออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

การออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

บริษัท รมย์รวินท์ คลินิก มอบ Gift Voucher ให้แก่นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย สนับสนุนการออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

ร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

ร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา มอบผลิตภัณฑ์ให้แก่นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย สนับสนุนการออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

งานกาชาดประจำปี 2562

งานกาชาดประจำปี 2562

กรุงเทพมหานคร วางแผนบริหารจัดการขยะในงานกาชาดประจำปี 2562 เพื่อเป็นต้นแบบการจัดงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

ร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2562

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมออกงานกาชาด

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมออกงานกาชาด

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมออกงานกาชาด ประจำปี 2562

Go Top