Posts Tagged “งานกาชาดจังหวัด”

เชิญเที่ยวงานกาชาด จ.ขอนแก่น

เชิญเที่ยวงานกาชาด จ.ขอนแก่น

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เชิญเที่ยวงานกาชาดและของดี ระหว่างวันที่ 12-18 มี.ค. 63

งาน“มหกรรมหุ่นฟางนกและงานของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท”

งาน“มหกรรมหุ่นฟางนกและงานของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท”

ผวจ.ชัยนาท เชิญเที่ยวงาน “มหกรรมหุ่นฟางนกและงานของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท” ระหว่างวันที่ 7-16 ก.พ. 63

งาน“ของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด”

งาน“ของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด”

ผวจ.อ่างทอง เตรียมจัดงาน “ของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 21 ก.พ.-1 มี.ค. 63

แถลงข่าวงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ

แถลงข่าวงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ

ผวจ.ขอนแก่น แถลงข่าวจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-10 ธ.ค. 62

งานกาชาดและงานนมัสการ องค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2562

งานกาชาดและงานนมัสการ องค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานกาชาดและงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-29 ต.ค. 62  

เตรียมจัดงานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

เตรียมจัดงานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเตรียมจัดงานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-13 ม.ค. 63

เตรียมความพร้อมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด

เตรียมความพร้อมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมปรับภูมิทัศน์เตรียมความพร้อมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม

งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2562

งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-29 ต.ค. 62

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัด ปี 62

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัด ปี 62

ผวจ.นครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22 ก.ย.-1 ต.ค. 62

เชิญที่ยวงานกาชาด จังหวัดนครราชสีมา

เชิญที่ยวงานกาชาด จังหวัดนครราชสีมา

เชิญที่ยวงาน “น้อยหน่า ของดีเมืองปากช่อง” จังหวัดนครราชสีมาและงานกาชาดประจำปี 2562

Go Top