Posts Tagged “งานกาชาด”

งานกาชาดอำเภอนครไทย ประจำปี 2563

งานกาชาดอำเภอนครไทย ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดอำเภอนครไทย ประจำปี 2563

“มหัศจรรย์งานแสดงของช้างสุรินทร์” ครั้งที่ 60และงานกาชาด

“มหัศจรรย์งานแสดงของช้างสุรินทร์” ครั้งที่ 60และงานกาชาด

ขอเชิญเที่ยวงาน “มหัศจรรย์งานแสดงของช้างสุรินทร์” ครั้งที่ 60และงานกาชาด ระหว่างวันที่ 12-23 พ.ค.63 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์

จ.ลำพูน งานสักการะพระนางจามเทวีและงานกาชาด ประจำปี 2563

จ.ลำพูน งานสักการะพระนางจามเทวีและงานกาชาด ประจำปี 2563

ผวจ.ลำพูน เตรียมจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จ.ลำพูน ประจำปี 2563 ภายในงานมีการออกร้านมัจฉากาชาด

งานกาชาด จ.สุรินทร์

งานกาชาด จ.สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์เชิญชวนเที่ยวงานปราสาทพันปีศีขรภูมิและงานกาชาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563

งานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2563

งานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2563

ผวจ.นครพนม เป็นประธานมอบรางวัลสลากกาชาด ในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2563

งานนมัสการพระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดประจำปี 2563

งานนมัสการพระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดประจำปี 2563

เชิญเที่ยวงานนมัสการพระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7-18 ต.ค.63 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ เปิดงานกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ เปิดงานกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ เปิดงานกาชาด และงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ระหว่างวันที่ 7-18 ต.ค.63

งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด จ.สมุทรปราการ

งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด จ.สมุทรปราการ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด จ.สมุทรปราการ ประจำปี 2563 บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ และงานกาชาด ประจำปี 2563

งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ และงานกาชาด ประจำปี 2563

จ.สมุทรปราการ เตรียมจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ และงานกาชาด ประจำปี 2563 จ.สมุทรปราการ

นมัสการองค์พระเจดีย์และงานกาชาด ปี 2563

นมัสการองค์พระเจดีย์และงานกาชาด ปี 2563

ชวนเที่ยวงาน “นมัสการองค์พระเจดีย์และงานกาชาด ปี 2563” ระหว่างวันที่ 7-18 ต.ค. 63 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

Go Top